Regulamin

Regulamin – niniejszy regulamin;
System – Komputerowy system wymiany linków reklamowych;
Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Systemu;
Usługa – Usługa Systemu polegająca na umożliwieniu automatycznej wymiany linków reklamowych między stronami Użytkowników.

1. Użytkownik zobowiązany jest do nie działania na niekorzyść innych Użytkowników oraz do nie podejmowania jakichkolwiek działań zaburzających lub mogących zaburzyć funkcjonowanie Systemu (w tym zabroniona jest jakakolwiek modyfikacja kodu wygenerowanego dla danej strony Użytkownika).

2. Ogólne zasady dodawania stron oraz linków do Systemu:
Nie będą akceptowane dodane strony lub linki do stron, które są:

 • niedokończone (w budowie: serwisy ogłoszeniowe z małą ilością ogłoszeń; fora dyskusyjne skupiające kilku użytkowników),
 • bez istotnej treści (np. tytuł i parę linków; katalogi stron WWW, których głównym celem jest pomoc w pozycjonowaniu; strony startowe),
 • wymagające logowania,
 • przekierowujące na inny adres,
 • nie różniące się istotnie od stron już dodanych do Systemu,
 • w języku obcym, nie związane z Polską,
 • łamiące prawo,
 • łamiące dobre obyczaje - zdaniem Administratora Systemu,
 • wykorzystujące nieuczciwe techniki marketingowe (np. spam w URL-u).

3. Wymagania:

 • Kod strony musi być umieszczony w treści strony (nie będą akceptowane strony umieszczające kod w stopce lub nawigacji, wyjątkiem mogą być duże serwisy)
 • do Systemu może zostać dodana jedna strona na domenę (strona główna lub podstrona serwisu, wyjątki czynione mogą być w przypadku dużych serwisów),
 • jeśli do Systemu dodana jest podstrona serwisu linki do niej musi prowadzić ze strony głównej serwisu,
 • System nie przyjmuje aliasów stron, czyli adresów z domen .prv.pl, of.pl, bo.pl, itp., w celu uniknięcia duplikatów.
 • strony, przy wyświetlaniu których pojawiają się elementy utrudniające nawigację (pop-upy, exity, dialery, dodatkowe okienka, przekierowania, etc. ), nie będą dodawane do Systemu.

4. Administrator Systemu zastrzega sobie prawo do zmiany dodanego przez Użytkownika tytułu i opisu linka oraz kategorii linka lub strony.

5. Administrator Systemu podejmuje samodzielną decyzję w sprawie akceptacji lub nie danej strony lub linka; dotyczy to stron i linków dodanych do Systemu przez Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu zgodnie z zasadami Regulaminu.

7. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu lub innych działań na szkodę systemu, Administrator Systemu ma prawo zmodyfikować lub usunąć z systemu konto, link lub stronę Użytkownika bez podania przyczyny.

8. System zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.